<div align="center"> <h1>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim</h1> <h3>Zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 01.01.1999 roku stało się zadaniem własnym powiatu i jest ono realizowane przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne. Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna w Makowie mazowieckim realizuje swo</h3> <p>poradnia, psychologiczno, pedagogiczna, makowie, mazowieckim, psychologiczna, makow, maków, mazowiecki</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.poradnia-makow.pl" rel="nofollow">http://www.poradnia-makow.pl</a></p> </div>