Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Makowie Mazowieckim

Nasz adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Makowie Mazowieckim
06-200 Maków Mazowiecki
ul. Mickiewicza 37 a
Telefon: /029/ 71 71 501
Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku. Poniedziałek, wtorek, środa, piątek - w godzinach: 8:00 - 17:00 Czwartek - w godzinach: 8:00 - 15:30Dyrektor
Mgr Róża Rzepczyńska
    Zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 01.01.1999 roku stało się zadaniem własnym powiatu i jest ono realizowane przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne.
    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim realizuje swoje zadania przez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej w środowisku wychowującym.
Poradnia to placówka nastawiona:
    1. na potrzeby środowiska rodzinnego i szkolnego,
    2. dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli,
    3. dla wszystkich potrzebujących wsparcia i pomocy.

Pomoc specjalistyczną można uzyskać u:
    1. psychologów
    2. pedagogów
    3. logopedów

Pracownicy zatrudnieni w Poradni w Makowie Maz. Mają wieloletnie doświadczenie zawodowe, szeroką wiedzę oraz są zainteresowani niesieniem pomocy i wsparcia osobom potrzebującym.PORADNIA W MAKOWIE MAZOWIECKIM OFERUJE POMOC W ZAKRESIE:

- TERAPII INDYWIDUALNEJ, GRUPOWEJ, RODZINNEJ:
    1. pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu
    2. psychologicznej w zakresie problemów osobistych, emocjonalnych i innych trudności,
    3. logopedycznej dla dzieci z wadami wymowy,
    4. terapia dzieci jąkających się,
    5. warsztaty profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci klas I - III
    6. zajęcia grupowe z młodzieżą dotyczące planowania kariery zawodowej,
    7. działania profilaktyczne uzależnień oraz promocji zdrowia,
    8. aktywne formy pracy z grupą i integracyjno - adaptacyjne, antystresowe

- DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ:
Między innymi w zakresie :
    1. określenia dojrzałości szkolnej,
    2. trudności w nauce,
    3. zaburzeń rozwoju psychoruchowego,
    4. problemów emocjonalno - społecznych,
    5. oceny poziomu rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych.

- DORADZTWA I KONSULTACJI
    1. dla rodziców, młodzieży, nauczycieli w zakresie problemów wychowawczych, osobistych, trudności nauce, wyboru zawodu,
    2. wykłady, pogadanki, warsztaty dla rad pedagogicznych i rodziców,
    3. udostępnienie materiałów metodycznych, opracowanych ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu i w szkole,
    4. konsultacje dla rodziców, którzy maja wątpliwości, czy mowa dziecka rozwija się prawidłowo.


POTRZEBUJESZ PORADY LUB POMOCY - PRZYJDŹ!

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież szkolną, rodziców i nauczycieli do korzystania z naszych bezpłatnych usług.

powered by heon.pl